O nama

Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. – Zenica je počeo sa radom 05.maja 1880.godine. Danas Rudnik Zenica posluje u sklopu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo kao Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Zenica“d.o.o. – Zenica.

Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. – Zenica vrši proizvodnju uglja u tri jamska kapaciteta i to: Stara jama, Raspotočje i Stranjani a preradu uglja vrši u pogonu Separacija. Prateće djelatnosti obavljaju se kroz radne jedinice i službe.

Rudnik Zenica raspolaže sa najvećim bilansnim (A+B+C1) i potencijalnim (C2+D1) rezervama mrkog uglja na prostorima Zeničko-sarajevskog ugljenog bazena. Riječ je najkvalitetnijem uglju koji je pretrpio i najpotpuniju metarmofozu u pravcu pretvaranja ka kamenom uglju, tako da se ugalj glavnog ugljenog sloja jame „Raspotočje“ prema gornjoj toplotnoj energetskoj vrijednosti može tretirati kao mlađi kameni ugalj.

Ukupne rezerve na eksploatacionim poljima, danas se procjenjuju na oko 956 miliona tona, od čega su bilansne rezerve cca 177 miliona tona, potencijalne (C2+D1) 720 milion tona i trenutno vanbilansne cca 57 miliona tona uglja.

Poslije milionske proizvodnje uglja , koju je Rudnik Zenica ostvario u periodu 1980.-1991. godine, proizvodnja je doživjela najveći pad u 1994. godini a u toku rata mehanizovana oprema za široka čela ostala su u starim radovima u jamama.

U periodu od 1980. godine do 1993. godine u jamskim pogonima „Stara jama“ i „Raspotočje“ eksploatacija se vršila širokočelnom metodom uz primjenu mehanizovane hidraulične opreme, dok u jami „Stranjani“ eksploatacija se vršila uz primjenu komorne otkopne metode.

Ukupna proizvodnja iz sva tri jamska pogona kretala se u prosjeku 80 000 tona/mjesec.

U cilju očuvanja kontinuiteta u proizvodnji u sva tri jamska pogona, a od perioda 1993. godine do 2017.godine, nastavak eksploatacije je vršen uz primjenu komorne otkopne metode koja se primjenjuje i danas, kao alternativna metoda. U 2017. godini je izvršena nabavka i instalacija mehanizovane širokočeone opreme u pogonu “Raspotočje”. Vrijednost investicije se procjenjuje na blizu 40 miliona KM. Nabavka je izvršena posredstvom Vladajućeg društva JP EPBiH d.d. – Sarajevo.

Statusna obilježja:
Firma: JP Elektroprivreda BIH d.d. – Sarajevo, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. – Zenica
Skraćena firma: JP Elektroprivreda BIH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o.- Zenica.