Zaključeni ugovori

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. – 31.12.2016.g.

http://rmuzenica.ba/wp-content/uploads/2017/02/PRAćENJE-UGOVORA-2016.-1.1.-31.12..pdf

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. – 31.03.2017.g.

Zaključeni ugovori 01.01.2016. – 31.03.2017. godine

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. – 30.06.2017.g.

Zaključeni ugovori 01.01.2016. – 30.06.2017. godine

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. – 31.12.2017.g.

http://rmuzenica.ba/wp-content/uploads/2018/09/31.12.2017.-PRAČENJE-UGOVORA.pdf