Zaključeni ugovori

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. – 31.03.2017.g.

Realizacija ugovora 01.01.2016-31.03.2017.

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. – 31.06.2017.g.

Realizacija ugovora 31.06.2017.

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. – 30.09.2017.g.

Realizacija ugovora 30.09.2017.

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. – 31.12.2017.g.

Realizacija ugovora 31.12.2017.

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. – 31.03.2018.g.

Realizacija ugovora 31.03.2018.

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. – 31.03.2017.g.

Realizacija ugovora 01.01.2016-31.03.2017.

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. – 31.06.2017.g.

Realizacija ugovora 31.06.2017.

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. – 30.09.2017.g.

Realizacija ugovora 30.09.2017.

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. – 31.12.2017.g.

Realizacija ugovora 31.12.2017.

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. – 31.03.2018.g.

Realizacija ugovora 31.03.2018.

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. – 31.06.2018.g.

Realizacija ugovora 31.06.2018.

Dinamika realizacije ugovora/okvirnog sporazuma sa 30.09.2018.godine

Realizacija ugovora 31.09.2018.